บางครั้งก็แปลกดีนะคนเรา

บางครั้งก็แปลกดีนะคนเรา  ไม่ว่าอย่างไรก็ตามสิง่ที่เกิดขึ้นก็
ดีเสมอ วันนั้นไม่เห็นคุณค่าของเราเลย มาวันนี้จะมาทำอะไรแบบนี้ น่าเกลีเยดมาก ๆ เลย นอสัยไม่ดีเลย ดีแล้ว ที่เป็นแบบนี้  ทำอะไร ไม่รู้จักคิดเลย เบื่อมากๆ ๆๆ เลยฃคนแบบนี้ มีแต่จะสร้างความร้าวฉานให้กับคนอื่น