วันนีัเราจะวางแผนการตลาดให้เสร็จจ้า

วันนีัเราจะวางแผนการตลาดให้เสร็จจ้า วันนี้หละต้องเสร็จจริง ๆ หละ แผนที่วางไว้คือการเปิดขายประมาณวันที่1 กันยายน 2557 ค้าาาาบบบบบบ ยังไงก็ลุยยยยย