วันนี้เอาหละ มาเอาใหม่

วันนี้เอาหละ มาเอาใหม่  มาพร้อมหละ ที่เดินทางออกมาาสู้กับเรื่องราวต่าง ๆท ีเ่กิดขึ้นมารอที่ี่หละ อิอิ มาตามหาเลยอย่างไม่น่าเชือว่าที่ว่าที่นี่หละ อิอิมามรตามหาเลยอย่าง ทีว่าลหะ อิอิมาตามหาน้อง ๆ ว่า ที่ว่าน่จะต้องการมาตามหาไหมอย่างไร เราเองนะต้องการ มาคิดว่าที่ี่หละจ้า อิอิมาตามหาเลย วันนี้เอาหละ มาเอาใหม่