วันนี้เอาใหม่จ้า

วันนี้เอาใหม่จ้า   สู็ ๆเลย วันนี้เอาหละ มาใหม่อย่างไม่น่าเชืวอ่าจะมาได้ อิอิมาตามหาใหม่เลย มาตามหาเลยอย่าง ที่วาเราหละว่า ทมี่รนี่หละจ้าอิอมาตามหาเลยจ้า