เกลียดคนแบบนี้ที่สุดเลย

เกลียดคนแบบนี้ที่สุดเลย ๆไม่ชอเบเลยจริง ๆ ไม่รู้อะไร ชอบทำให้คนอื่นเขาเข้าใจผิดกันอยู่เสมอ ทำบ้าอะไร ไม่รู้เลย เบือ่ที่สุดเลย อะไรของเขา