บันทึการเดินทางครั้งที่ 1 17 สิงหาคม 2557

บันทึการเดินทางครั้งที่ 1 17 สิงหาคม 2557  สวัสดีครับ วันนี้เป็นวันที่ผมเองตั้งใจที่จะบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการเดินทางที่ยาวไกลแห่งนี้ ผมเองได้เดินทางแห่งนี้บอกเลยว่าความรู้สึกที่เกินขึ้นมากมายอย่างที่บอกไม่ถูกเลย ผมเองได้ตั้งใจที่จะทำเว็บไซต์เพื่อจะหาเงินเลี้ยงตัวเอง วันนี้ไปไม่ได้หละเลยได้ตั้ง Project นี้ขึ้นมา จริง ๆแล้วตั้งใจว่าจะทำเว็บไซต์ทีเ่กี่ยวกับสุขภาพและให้ความรู้ไม่หวังผลกำไรอะไรมากมายเลย วันนีเลยได้เปลี่ยนเพราะว่าค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เดิดนขึ้นมากมายผมเลยได้เปลี่ยนการทำงาน โดยเปลี่ยนได้แบบนี้เลยครับ ผมได้เปลี่ยนการทำงานโดยการหาสินค้าที่สามารถจะมาขายได้ โดยหาสินค้ามาหลาย ๆ ตัวมากๆ เลย ทั้งเสียเงินไปมากมายและไม่สามารถจะเกิดรายได้มาเลย น่าคิดมากๆเลยว่าจะทำต่อไปอย่างไร ผมเองท้อมาก ๆเ ลย ทีเดียว วันนั้น ก็เลยหาวิธีที่จะขาย ทั้งการหา ครีมรักษาสิว มาขายไม่พอยังจะหา ยารักษาสิว มากมาย จริง ๆ ตอนนี้บอกเลยว่าสภถานะการเงินของเราแย่มากๆเลย ตอนนี้หละได้ลดพนักงานลง มาตอนนี้ก็คิดว่าจะลดลงอีก เพราะว่าที่ทำงานอยู่นะดู ๆ แล้วทำงานไม่ได้เลย 19342   เหนื่อยจริง ๆ ครับ ทั้งเหนื่อยและก็ท้อไม่รู้เลยว่าจะทำได้ไหม เพราะว่าค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นและต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น